Captura de la Gamba roja de Garrucha.

captura gamba roja garrucha                            

Subasta de la Gamba Roja de Garrucha.

subasta gamba roja de Garrucha

subasta de la gamba roja de Garrucha